Księgowość

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie księgowości, obejmującą:

  • prowadzenie Ksiąg Handlowych
  • prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów
  • prowadzenie Ryczałtów od przychodów ewidencjonowanych
  • prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupu VAT
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
  • sporządzanie wszystkich deklaracji podatkowych
  • sporządzanie bilansów i sprawozdań